Fra venstre: Administrerende direktør Tor Helge Sørensen og prosjektleder Tom Sivertsen.

Stor interesse for fjernvarme basert på overskuddsvarme

Oppmøtet var stort da Finnsnes Fjernvarme fredag inviterte til informasjonsmøte 7. januar 2016.

På møtet ble det informert om leggingen av en fjernvarmetrasé på 20 kilometer mellom Senja Avfall og Finnsnes Fjernvarme. Gravingen skal starte til våren, og etter planen skal regionen kunne nyttiggjøre seg overskuddsvarmen fra Senja Avfall og Finnfjord AS senhøstes.

– Vi er absolutt fornøyd med oppmøtet. Interessen virker veldig bra, og folk er positive, sier prosjektleder Tom Sivertsen i Finnsnes Fjernvarme til Folkebladet Troms. Han legger imidlertid til at noe eksakt tall på hvor mange som vil knytte seg til først er klart når kontrakter med kundene er skrevet.

– Det gjør vi ikke før vi har fått på plass avklaringer i forbindelse med anbudet som skal ut om en ukes tid, sier han.

Hovedtraseen fastlagt

Fjernvarmetraseen skal gå til Finnsnes via Skogenveien/Sandvikveien. Hovedledninga går så via Hågen og ned Helsesenterveien. På Finnsnes skal traseen gå innom Ringveien, rundt Lundneset, og opp til torget.

– Nettet bør nå de fleste i Finnsnes sentrum, men så skal vi etter hvert fortsette utbyggingen til nye delstrekninger. Det er en lang prosess vi igangsetter nå, poengterer Sivertsen.

– Vi må vurdere hvert enkelt tilfelle ut ifra beliggenhet i forhold til hovedtraseen, og eventuelt hvor mange som kobler seg opp i et område. Vi kan ikke legge ut nett uten at det er en viss økonomi i det, påpeker Sivertsen.

Stor miljøgevinst

Miljøgevinsten er stor ved å utnytte varme som ellers ville gått til spille. Fullt utbygget vil fjernvarmeanlegget levere 35 GWh i året. Forutsatt at denne energien erstatter like store deler varme fra olje og el, vil anlegget spare miljøet for 7 600 tonn CO2 i året. Det tilsvarer utslipp fra 3 200 biler.

Kilde: Norsk Fjernvarme